Oferta - Bliżej Siebie. Strefa rozwoju

Przejdź do treści

Menu główne:

Terapia indywidualna  
"Dzi­siej­sze nieśmiałe dziec­ko, to to, z które­go wczo­raj się śmialiśmy.
Dzi­siej­sze ok­rutne dziec­ko, to to, które wczo­raj biliśmy.
Dzi­siej­sze dziec­ko, które oszu­kuje, to to, w które wczo­raj nie wierzyliśmy.
Dzi­siej­sze zbun­to­wane dziec­ko, to to, nad którym się wczo­raj znęcaliśmy.

Dzi­siej­sze za­kocha­ne dziec­ko, to to, które wczo­raj przytulaliśmy.
Dzi­siej­sze roz­trop­ne dziec­ko, to to, które­mu wczo­raj do­dawa­liśmy otuchy.
Dzi­siej­sze ser­deczne dziec­ko, to to, które­mu wczo­raj oka­zywa­liśmy miłość.
Dzi­siej­sze mądre dziec­ko, to to, które wczo­raj wychowaliśmy.
Dzi­siej­sze wy­rozu­miałe dziec­ko, to to, które­mu wczo­raj przebaczyliśmy.
Dzi­siej­szy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziec­ko, które wczo­raj żyło radością.”

(R. Russell)

Indywidualne spotkania w postaci pojedynczych konsultacji lub cyklu spotkań

Zapraszam:
 • Dzieci i młodzież:
  -  potrzebujących wsparcia w rozwoju, w poszukiwaniu mocnych stron, przezwyciężaniu lęku, budowaniu pewności siebie, kompetencji społecznych i emocjonalnych
  - majacych trudność w tworzeniu relacji
  - nie radzącą sobie z trudnymi emocjami, łatwo popadajacymi w skrajne zachowania
  - niesmiałe, wycofane lub z innymi niepokojącymi zachowaniami
 • - z stanami lękowymi, depresyjnymi, samookaleczeniami

 • Rodziców, którzy pragną wesprzeć swoje dziecko w rozwoju lub potrzebują wsparcia w przezwyciężaniu trudności wychowawczych
 • Wszystkich, ktrórzy potrzebują wysłuchania i wsparcia

TUS

Prowadzę zajęcia w ramach Treningu Umiejętności Społecznych indywidualnie oraz w grupach 4 - 5 osobowych. Na warsztatach uczymy się słuchać siebie nawzajem, umiejętności stawiania granic, radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Pracujemy z emocjami i lękiem. Warsztat dobieramy wiekowo i dopasowujemy do potrzeb uczestników.
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6-13 lat z trudnościami w wyrażaniu emocji, trudnościami komunikacyjnymi, wycofanymi, miejącym trudności w relacjach z rówieśnikami.
Zajęcia mają na celu:
- podniesienie kompetencji interpersonalnych
- naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji
- umiejętność stawiania granic
- doskonalenie umiejętności słuchania siebie nawzajem
- rozwijanie empatii i życzliwości
- rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
Zajęcia dodatkowo będą miały elementy treningu uwazności oraz techniki relaksacyjne.

Każde zgloszenie będzie poprzedzone indywidualną konsultacją, mającą na celu określenie zakresu potrzeb dziecka.

Sesje relaksacyjne:

"Gdyby każdego ośmiolatka na tej planecie nauczono medytacji,
wyelininowalibyśmy przemoc na świecie w ciągu jednego pokolenia" - Dalailama

W czasach gdzie dominuje pośpiech i pęd za lepszym życiem, jesteśmy bombardowani nadmiarem informacji, bodźców, natłokiem myśli często odczuwamy nadmierny niepokój i stres.
Zapraszam na sesje relaksacyjne, które pomogą nam się zatrzymać, rozpoznać i nazwać emocje,  obniżyć napięcie i stres, pomogą osiągnąć wewnętrzną równowagę i spokój.
Na spotkaniach będziemy pracować:
- technikami relaksacyjnymi i oddechowymi
- ćwiczeniami z uważności
- medytacjami z wizualizacją
- grami terapeutycznymi
- treningiem autogennym Schulza
- relaksacją Jacobsona

Warsztaty eMOCje
 • okaż emocje
 • nazwij to co czujesz
 • uwolnij napięcie
 • osiagnij spokój

Porozmawiamy o emocjach - tych, które wywołują śmiech jak i tych, które powodują ścisk w brzuchu i napływaiące łzy. Będziemy uczyć się jak sobie radzić gdy czujemy nadmiar złości, smutku czy strachu...Zapraszamy na 2 godzinny warsztat, podczas którego będziemy rozwijać kompetencje emocjonale. Rozwiniemy zdolność lepszego zrozumienia siebie i innych.
Poznamy i oswoimy emocje. Zaobserwujemy gdzie ich doswiadczamy w ciele. Nauczymy się jak sobie z nimi radzić aby nie ranić siebie ani innych. Bedziemy stosować różne techniki redukujące napięcie i stres ( techniki oddechowe, ćwiczenia uważnościowe, wizualizacje). Wszystko w bezpiecznej i kameralnej przestrzeni.

Warsztat Być sobą!
opis wkrótce

Warsztat Oswoić lęk!
opis wkrótce

Podczas tego warsztatu spróbujemy spotkać sie z własnymi lękami i nauczymy technik radzenia sobie w sytuacji lękowej stosując różnorodne techniki redukujące napięcie i stres.

Warsztat Pozytywne rozwiązywanie konfliktów
opis wkrótce

Warsztat Bliżej siebie
opis wkrótce

Warsztat Dam radę!

"Wszystko czego potrzebujemy jest w nas"
Zapraszam na warsztat wzmacniający poczucie własnej wartości i ułatwiający odnalezienie własnych mocnych stron.
Zastanowimy się czy każdy ma jakieś talenty i w jaki sposób o nie dbać i je rozwijać.
Poszukamy odpowiedników naszych cech i zdolności wśród zwierząt. Stworzymy plakaty i kamienie mocy, które będą nam przypominały o naszej wewnętrznej sile.

Warsztaty psychoedukacyjne ROZWIJA-MY dla klas szkół podstawowych
Podczas warsztatów wykorzystujemy różnorodne ćwiczenia indywidualne i grupowe (pozwalające od razu przenosić treść zajęć na poziom zachowań) w formie zabawy, rozmowy kierowane, techniki arteterapeutyczne, bajkoterapię.

1. Emocje- przyjaciel czy wrog?
2. Mam tę moc/ Znajdz siebie- o zasobach i mocnych stronach.
3.Mapy marzeń. Co dodaje nam skrzydeł.
4. Stres...I co dalej. Techniki redukujące napięcie.
5. Granice. Nie znaczy nie.
6. Odważna komunikacja- o potrzebach
7. Jak mówić aby nie ranić- trudne komunikaty
8. W pułapce własnych myśli- o sile przekonań i mysli nawykowych
9. Jestem ok taki jaki jestem- o poczuciu własnej wartości cz.1
10. Jesteś kimś więcej niż myślisz - o poczuciu własnej wartości cz.2
11.Wdzięczność- o poszukiwaniu dobrych chwil
12.Decyzja- Twój wybór. Konsekwencje.
13.Gdzie szukać motywacji? O motywacji zewnętrznej i wewnętrznej
14. Higiena internetu.
15. Sygnały ostrzegawcze uzależnień behawioralnych.
16. Więzi a nie zależności- rola relacji.

KIDS SKILLS

Trudność przekształcimy w umiejętność, której dziecko będzie chciało się nauczyć. W kameralnej i bezpiecznej przestrzeni będziemy wyszukiwać tego co w dziecku najlepsze, skoncentrujemy się na jego mocnych stronach i zasobach aby na tym oprzeć naukę nowej umiejętności. Określimy korzyści płynące z posiadania danej umiejętności. Dziecko bedzie miało wpływ kto będzie go wspierał w tej misji. Ważną częścią bedzie świętowanie kończące program. Zapraszam dzieci od 5 roku życia

Indywidualną Terapię Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Zajęcia dla dzieci w wieku 4-7 lat.
Podczas zajęć określimy mocne strony dziecka oraz sferę najbliższego rozwoju. Zadbamy o prawidłowy i harmonijny rozwój.
Na spotkaniach będziemy wspomagać i rozwijać:
- percepcję wzrokową i słuchową
- sprawność grafomotoryczną
- koordynację wzrokowo- ruchową
- koncentrację uwagi i zapamiętywanie
- umiejętności komunikacyjne
- Umiejętności matematyczne
- Umiejętności czytania i pisania
- Umiejętności poznawcze- segregowanie, dopasowywanie, dostrzeganie różnic

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego